bezpieczny biznes

Nasza Agencja Detektywistyczna wspomaga działania Kancelarii Adwokackich w postępowaniach o rozwód i o separację. Korzystając z naszego doświadczenia dążymy do przedstawienia sprawozdania detektywistycznego pomocnego w osiągnięciu korzystnego rezultatu w zakresie orzeczenia o winie za rozkład pożycia małżeńskiego, władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi, jak również w przedmiocie kosztów utrzymania i wychowania. Ze względu na wagę powierzanych nam spraw, realizację zleceń prowadzimy z dochowaniem najwyższej staranności.

Tym samym zapraszamy do stałej współpracy kancelarie prawne i adwokackie.

Więcej informacji pod numerem telefonu: +48 516 578 817

 

INFORMACJA DLA DETEKTYWÓW

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy Detektywi

Zawód detektywa wymaga bezwzględnie  niezwykłego profesjonalizmu i uczciwości. Niezaprzeczalnym faktem jest, iż zachowanie wysokich standardów w każdej branży przyczynia się do rozwoju wszystkich podmiotów działających w jej obrębie.

Niedopuszczalnym jednak jest na gruncie prawa polskiego, jak i z punktu widzenia etyki zawodowej, dokonywanie kradzieży wartości intelektualnej, poprzez kopiowanie treści zamieszczonych na naszej (cudzej) witrynie internetowej czy też podrabianie chronionych prawem znaków towarowych lub objętych „patentem” sformułowań.

W roku 2014 wykryliśmy aż 10 tego typu zachowań i na mocy obowiązującego prawa podjęliśmy stosowne działania. Sześciu z detektywów przyznało się do naruszenia naszych praw autorskich i zawarło z nami ugody polegające na wypłacie zadośćuczynienia na rzecz osób reprezentujących BSA lub na rzecz samej spółki. W ramach pozostałych ugód winni wnieśli opłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego. 

Oczekujemy od osób wzorujących się na naszej dotychczasowej działalności, przede wszystkim profesjonalnego podejścia oraz poszanowania prawa. Tym samym pragniemy poinformować, iż wszystkie strony www, na których stwierdziliśmy naruszenia naszych praw, zabezpieczyliśmy dla potrzeb planowanych postępowań.

W związku z dużą ilością zaobserwowanych nagannych postaw niektórych z przedstawicieli branży detektywistycznej oświadczamy, że z całą stanowczością podejmować będziemy działania prawne wobec osób naruszających nasze dobra prawem chronione. Jako spółka oferująca m.in. usługi „ochrony własności intelektualnej” czy „ochrony marki” w przypadku stwierdzenia opisanych zachowań godzących w przynależne nam prawa podejmiemy niezwłoczne i stanowcze kroki prawne łącznie z pociągnięciem do odpowiedzialności karnej osoby popełniającej czyny zabronione.

Z wyrazami szacunku 
Zespoł Twojdektektyw.pl

Kontakt

ED Sp. z o.o. Agencja Detektywistyczna

Ul. Twarda 18 / piętro XXI
00-105 Warszawa
Tel.: +48 516 578 817

E-mail: kontakt@edetektywi.pl

KRS: 0000462017
NIP: 9512367234
REGON: 146614631

+48 
516 578 817